Verím, že každý človek je jedinečný a svojím prispením môže spraviť svet lepším.

Pomáham ľuďom oslobodiť sa od prekážok mysle a podvedomia, pri plnení svojich snov.

individuálna forma terapie

Každý ľudský príbeh je jedinečný, každá cesta neopakovateľná.

Krok po kroku hľadáme odpovede na otázky ktoré nám kladie sám život.

Na riešenia si často nevidíme, aj keď sú ukryté priamo v nás.

Ako trezor v banke, ukladá a stráži naša myseľ a podvedomie všetko z našej životnej cesty. Každý jeden, hoci zdanlivo bezvýznamný zážitok, formuje a ovplyvňuje našu budúcnosť.

Tak ako tvar stromu, alebo tok rieky, aj náš charakter sa formuje vplyvom životných udalostí.

Príroda nám dala schopnosť prispôsobiť sa a prežiť rôzne nepriaznivé situácie a ľudstvo za stovky rokov dotiahlo túto schopnosť do zdanlivej dokonalosti.

Nieje to ale nepriazeň osudu, alebo cudzie zavinenie, čo tvorí dianie okolo nás. Sme to my, naša myseľ a podvedomie. Záznamy z trezoru našej minulosti.

Tak ako sme sa naučili prežívať, máme teraz možnosť žiť a tvoriť. Využívať našu myseľ a podvedomie v náš prospech.

Možno ďalší krok v ľudskej existencii na Zemi, evolučný stupeň pri posune do nového veku. Nenápadne ale isto a stále intenzívnejšie sme vedení ku zmene od fungovania, ktorého potenciál dosiahol svoje maximum.

Kľúče sme dostali, je na nás kedy sa odhodláme vstúpiť.

 

Práve osobné stretnutie s vami, mi dáva možnosť naplno vnímať váš príbeh, vaše potreby a zvoliť najvhodnejšiu cestu. Niekedy stačí jemné nasmerovanie, inokedy je nutné načrieť hlbšie.

Mojou vlastnou formou terapie pomáham ľudom oslobodiť sa od prekážok mysle a podvedomia pri plnení svojich snov.

Otvárať plný potenciál nášho tela a mysle a stať sa vedomím strojcom svojho života. 

Ako nádych po dlhom ponore pod hladinou, pôsobí odhadzovanie nepotrebných pút, strachov a presvedčení. Postupná cesta do vnútornej pravdy, v plynutí, prirodzene k tomu čo nás robí šťastnými.

 

moja cesta

Nemám doktorát, diplom z psychológie ani kopu certifikátov.

Nevyrastal som v žiadnych dramatických pomeroch a až na rozvod rodičov, si dovolím tvrdiť že som sa mal dobre. Mali sme kde bývať, čo jesť a všetko ostatné sme zvládli s dávkou humoru.

Šport bol pre mňa od malička zdrojom zábavy, ku ktorej neskôr pribudla súťaživosť a možnosť rastu ako na fyzickej, tak mentálnej úrovni.

Väčšinu mojej doterajšej pracovnej kariéry som strávil v nadnárodnej korporácii, kde pôsobím doteraz ako poradca v oblasti zákazníckeho servisu a manažér servisných partnerov pre Európu.

Zvedavosť a vnútorný pocit že "je tam ešte niečo viac" ma ale sprevádzali od detstva. Ako keď sa snažíte rozpamätať na niečo čo ste dávno zabudli, alebo cítite prítomnosť niečoho čo nedokážete vysvetliť.

 

Možno to bolo vekom, možno okolnosťami danej doby, ale po 30tke tento pocit zosilnel. Akoby náznak cesty, cesty ktorá ale zďaleka nebola vydláždená. Práve naopak, bola plná vlastných problémov a prekážok.

Od prvého sedenia u terapeuta, cez množstvo prečítaných kníh a každým spracovaným problémom, stále častejšie mi do života prichádzali ďalšie a ďalšie možnosti. Až s odstupom času si uvedomujem tú precíznosť súhier a načasovania, akoby ušitých na mieru.

Niečo cez rok mi trvala cesta teóriou a praxou metódy RUŠ, ktorej som sa sám stal terapeutom. Neskôr pribudli Kvantová Regresia QHHT a Sound Therapy liečenie zvukom a vibráciami. Zdanlivo nezlúčiteľné metódy, ale práve ich štúdiom som si tak veľa uvedomil.

Každým novým pochopením, svojho či problému mojich klientov, sa rozsvecovala cesta a zaostroval bod niekde v diaľke. Vedel som že toto je ten správny smer.

Postupom času sa kúsky nazbieraných poznaní prepájali a zapadali na svoje miesto do komplexnej terapeutickej mozaiky. Vznikla moja vlastná forma ktorou napĺňam svoje poslanie.

Slovami iba ťažko opísateľné. Proste niečo tak blízke a prirodzené.​

 

kontakt

Marian Banáš

Mestská 7

831 03 Bratislava

+421 908 786 557

marianbanas@gmail.com

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
 
Sidris Aeol